Konig testiranje

Testiranje

U Konig test centru svakodnevno se sprovodi veliki broj testiova kako bi se analizirao kvalitet osnovnih sirovina i efikasnost lanaca prilikom same upotrebe.

Različitim sofisticiranim testovima se mogu identifikovati mogući defekti u početnoj sirovini – čeliku, ali i da se utvrdi da su svi Konig lanci unutar strogih internih parametara, što su preduslovi za dug vek trajajna Konig lanaca.