Sertifikati

Konig sertifikati

Sertifikati

Kvalitet proizvoda je osnovni imperativ za Konig. Zato Konig fabrika poseduje sertifikovani sistem kojim se obezbeđuje visok kvalitet proizvoda.

Od 1999. godine u Konig-u se primenjuje ISO 9001 standard, a u novembru 2011. Thule je dobio i prestižni ISO 14001 sertifikat. Sertifikacija pomaže da Konig kontinuirano unapređuje svaki korak u procesu proizvodnje i garantuje najviši kvalitet Konig lanaca za sneg.

Da bi se proverio kvalitet Konig lanaca za sneg, nezavisno sertifikaciono telo (TUV) obavlja obimna laboratorijska i terenska ispitivanja automobila na ledu i po snegu. Svi sprovedeni testovi su potvrdili najviši nivo kvaliteta Konig lanaca za sneg.

Informacije

Lav auto je generalni uvoznik Konig lanaca za sneg za Srbiju.

Lav auto d.o.o.

Jablanička 1, Beograd

tel. 011/239 00 09

e-mail: konig@lavauto.rs