Konig sertifikati

Sertifikati

Kvalitet proizvoda je osnovni imperativ za Konig. Zato Konig fabrika poseduje sertifikovani sistem kojim se obezbeđuje visok kvalitet proizvoda.

Od 1999. godine u Konig-u se primenjuje ISO 9001 standard, a u novembru 2011. Thule je dobio i prestižni ISO 14001 sertifikat. Sertifikacija pomaže da Konig kontinuirano unapređuje svaki korak u procesu proizvodnje i garantuje najviši kvalitet Konig lanaca za sneg.

Da bi se proverio kvalitet Konig lanaca za sneg, nezavisno sertifikaciono telo (TUV) obavlja obimna laboratorijska i terenska ispitivanja automobila na ledu i po snegu. Svi sprovedeni testovi su potvrdili najviši nivo kvaliteta Konig lanaca za sneg.